dr Andrzej Zembrzuski

andrzej_zembrzuski@sggw.pl

Zatrudnienie


Stanowisko - adiunkt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki,
Katedra Informatyki,
Zakład Fizyki Komputerowej i Układów Złożonych

Dydaktyka


Konsultacje

pok. 3/78B, bud. 34

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2017/18 w semestrze letnim

 1. Matematyka dyskretna. Ćwiczenia dla kierunku Informatyka i Ekonometria- wtorek 14:30-17:30 (sala 3/83, bud. 34)
 2. Matematyka dyskretna 2. Ćwiczenia dla kierunku Informatyka - środa 12:30-17:30 (sala 3/83, bud. 34)

Zajęcia prowadzone w ubiegłych semestrach

 1. Matematyka dyskretna dla kierunku Informatyka (2008/9, 2017/18)
 2. Podstawy fizyki dla kierunku Informatyka (2013-2018)
 3. Matematyka dla kierunku Gospodarka Przestrzenna (2006-2016)
 4. Matematyka dla kierunku Biotechnologia (2006-2013)
 5. Matematyka dla kierunku Towaroznawstwo (2007-2014)
 6. Statystyka, Wydział Nauk o Żywności (2007, 2011)
 7. Technologie informatyczne, Wydział Nauk o Żywności (2006-2010)
 8. Metody numeryczne dla kierunku Informatyka (2007-2009)
 9. Matematyka i statystyka dla kierunku Biologia (2007/8)
 10. Zajęcia na Wydziale Fizyki UW: Mechanika klasyczna, Elektrodynamika, Fizyka statystyczna i termodynamika, Metody matematyczne w fizyce.